เอี๊ยม+เสื้อ ปักพี่ลิงใส่หมวกแก๊ป ไซส์ 6, 12, 18, 24 เดือน

225.00 ฿


ไซส์ 1
 น้อง 3-6 เดือน เสื้อตัวใน รอบอก 21″
ยาว 12″  เอี๊ยม รอบอก 22″ ยาว 17.5″
ไซส์ 2 น้อง 6-12 เดือน เสื้อตัวใน รอบอก 22″
ยาว 12″ เอี๊ยม รอบอก 24″ ยาว 18″
ไซส์ 3 น้อง 12-18 เดือน เสื้อตัวใน รอบอก 23″
ยาว 12.5″ เอี๊ยม รอบอก 26″ ยาว 19″
ไซส์ 4 น้อง 18-24 เดือน เสื้อตัวใน รอบอก 24″
ยาว 13″ เอี๊ยม รอบอก 26″ ยาว 20″

E31 :
ไซส์ 1 น้อง 3-6 เดือน สีฟ้า
ไซส์ 2 น้อง 6-12 เดือน สีฟ้า
ไซส์ 2 น้อง 6-12 เดือน สีเหลือง
ไซส์ 3 น้อง 12-18 เดือน สีเขียว
ไซส์ 4 น้อง 18-24 เดือน สีเขียว
Clear selection