แจ้งชำระเงิน

เมื่อลูกค้าโอนเงินแล้ว
สามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่นี่ค่ะ